Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.

Rezervační systém

Vítáme Vás v rezervačním systému Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.

Děkujeme Vám za zájem zúčastnit se některé z akcí pořádaných naším sdružením.

 

 

Poznámky k zadávání: 

  • Z důvodu přehlednosti přihlášek je nutné zadávat účastníky jednotlivě
  • Věnujte, prosím, pozornost správnému vyplnění Vámi zadávaných údajů
  • Vaši přihlášku Vám potvrdíme v nejbližším možném termínu

 

Pro akce s účastnickým poplatkem: 

  • V případě nárokování nižší ceny na akci je nutné pro ověření požadavku vyplnit číslo osvědčení (bezpečnostního poradce nebo znalce - člena ABPZ)
  • Pokud budete požadovat platbu fakturou a zároveň budete přihlašovat více účastníků, můžete vyplnit fakturační údaje pouze u prvního přihlašovaného účastníka a u následujících vyplníte pouze jejich nacionály. Do poznámky u každého takto zadaného účastníka uvedete, že fakturační údaje jsou stené jako u (zde uvedete jméno a příjmení osoby, u které jste vyplnili kompletní fakturační údaje). Faktura bude následně vystavena na celkovou částku pod jedním variabilním symbolem.
Prohlášení o ochranně osobních údajů