Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s.

Jméno

"VLEČKOVÝ PROVOZ Z POHLEDU LEGISLATIVY" 

Email

Příjmení

Číslo osvědčení BP   pouze u členů ABPZ

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

Forma úhrady poplatku za účast na semináři

Člen ABPZ ?

Údaje pro vystavení dokladu o převodu:

Název společnosti:

Adresa:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s. není plátcem DPH !

POZNÁMKA:

Variabilní symbol platby

Datum:

Zaměstnavatel / název společnosti

Telefon

Souhlas se zpracováním osobních údajů
  1. Uděluji tímto souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro potřeby sdružení dle podmínek stanovených v zákoně č. 101/2000 Sb. o ochranně osobních údajů a Směrnice č.95/46/ES o ochraně osobních údajů.
  2. Souhlasím s pořizováním audio, video nebo fotografických záznamů, které budou sloužit pouze pro propagaci činnosti sdružení.

Prohlášení o ochranně osobních údajů

Program semináře a pokyny pro účastníky